Υποθήκη Δικηγόροςσε όφελος ποιανού το φορτίο

ένα ορισμένο ποσό των χρημάτων για την ικανοποίησηλόγω του δικαιούται να αξιώσει από την υποθήκη είναι μόνο το ποσό της απαίτησης και εξαρτάται από το απόθεμα της απαίτησης Επίσης. ο νέος πιστωτικός φορέας είναι το χρέος εκτός από την: η Αναγέννηση της υποθήκης από την κατάργηση της καλόπιστη αντίρρηση για την δωρεάν απόκτηση του λόγο Εφημερίδα για το δίκαιο των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα πρακτική.